Vakantiedagen opmaken? Haast je niet!

Wanneer je een fulltimebaan hebt, heb je jaarlijks recht op minimaal 20 vakantiedagen*. In jouw arbeidsovereenkomst kan staan dat je recht hebt op meer dan 20 vakantiedagen, bijvoorbeeld 23. Deze drie dagen noemen we ‘bovenwettelijke vakantiedagen’.

Veel werkgevers zeggen vaak dat je jouw vakantiedagen tegen het einde van het jaar moet “opmaken” Dit klopt niet. Tevens zeggen werkgevers vaak dat deze dagen niet mogen worden meegenomen. Ook dat klopt niet. De vakantiedagen zijn namelijk geldig tot 1 juli van het volgende jaar**. Hierop mag jouw werkgever geen uitzondering maken, tenzij dit ten gunste is voor jou als werknemer. Denk bijvoorbeeld aan extra dagen.

De bovenwettelijke dagen hoef je ook niet voor het einde van het jaar op te maken. Deze verjaren namelijk pas na 5 jaar! De werkgever mag ook hier niet vanaf wijken, tenzij dit weer voordelig is voor jou als werknemer.

Heb je vragen over jouw vakantiedagen of over jouw arbeidsovereenkomst? Neem contact op met Wessel Juridisch Advies. Wij helpen je graag verder.

*vier maal het aantal dagen dat jij als werknemer per week werkt.
**artikel 640a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Nieuwe wet WIEG

Geboorteverlof

Per 1 januari 2019 zal de nieuwe wet WIEG intreden. Deze wet zorgt ervoor dat kersverse vaders of partners niet slechts twee dagen geboorteverlof krijgen na de geboorte van hun kind, maar een week. Althans indien zij fulltime werken. Het geboorteverlof is namelijk gelijk aan eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werkgever betaalt het salaris tijdens dit verlof door.

LEES MEER

Worden grote bedrijven altijd beschermd door hun algemene voorwaarden?

Het scenario

 

Een zonnig weekend staat voor de deur en u bent voornemens te gaan zwemmen in de zee. Helaas is uw sportschool-abonnement een aantal maanden geleden verlopen en bent u een paar kilo aangekomen. U heeft een nieuwe zwembroek nodig, maar u wilt ook het meeste uit het weekend halen en het is al vrijdagavond. U besluit daarom om via een online kledingwinkel een nieuwe zwembroek te kopen. De volgende morgen ligt het pakketje al voor de deur. De zwembroek past precies en er schijnt op het eerste oog niks mis mee te zijn. U reist samen met uw gezin naar de Scheveningse kust.

LEES MEER

Tweede spoor re-integratie: wegwijzer voor de werkgever

Als re-integratie van een werknemer binnen uw eigen bedrijf niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld door een arbeidsconflict of een gebrek aan passend werk, bent u als werkgever verplicht om te kijken of re-integratie van de werknemer bij een ander bedrijf kan plaatsvinden. Dit noemen we tweede spoor re-integratie. Als u niet of te laat overgaat tot re-integratie tweede spoor loopt u het risico dat het UWV u een loonsanctie oplegt. U wordt dan verplicht het loon van uw werknemer maximaal 52 weken langer door te betalen. Om een loonsanctie te voorkomen is het als werkgever belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over re-integratie tweede spoor en welke verplichtingen dit met zich meebrengt.

LEES MEER

Ongeval tijdens bedrijfsuitje: is de werkgever aansprakelijk?

Elk jaar organiseert u voor al uw medewerkers een bedrijfsuitje. Deze keer heeft u besloten een sportieve activiteit te organiseren: uw werknemers worden op zaterdagochtend verwacht op de lokale stormbaan. Touwslingeren, tijgeren, klimmen, springen, kruipen en ontwijken behoren tot de uitdagingen. Hoewel het uitje vrijwillig is heeft u de werknemers op het hart gedrukt dat u verwacht dat iedereen aanwezig is. Op de dag van het uitje gaat het echter flink mis: Martijn, een van uw beste werknemers, komt tijdens een van de activiteiten hard ten val en moet met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Na uitvoerig onderzoek blijkt dat Martijn enkele maanden moet revalideren. Tot overmaat van ramp stelt hij u als werkgever aansprakelijk voor zijn schade. U schrikt: hiervoor bent u helemaal niet verzekerd. U vraagt zich af of u gehouden bent de schade van Martijn te vergoeden.

LEES MEER

Checklist: klaar voor de AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG zal onze huidige wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens gaan vervangen. De privacyregelgeving wordt hiermee een stuk strenger. Organisaties die niet tijdig aan de regels uit de AVG voldoen lopen het risico op hoge boetes. Deze checklist laat je zien hoe je onderneming AVG-proof wordt.

LEES MEER

regeerakkoord

Ontslagrecht in het regeerakkoord in vogelvlucht

Het nieuwe kabinet heeft grootse plannen ten aanzien van het arbeidsrecht. Zo wil het kabinet het vaste contract meer flexibel maken en de het flexibele contract meer vast. Wat betekent deze ambitie van het kabinet nu voor u als werkgever? Wat zijn deze veranderingen en wat voor een gevolg hebben deze veranderingen voor uw huidige arbeidsbeleid? Op deze vragen poog ik in de aankomende publicaties antwoord te geven. Voor nu volsta ik met een kort overzicht van de veranderingen. Ontslagrecht in het regeerakkoord in vogelvlucht.LEES MEER

Hoge Raad heeft gesproken: individuele omstandigheden wegen mee bij het vaststellen van de billijke vergoeding

Wederom is er een waarschuwing voor werkgevers om bij het ontslag van een werknemer de wettelijke regels in acht te nemen. De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017[1] een interessant en veelbelovend arrest gewezen met betrekking tot de billijke vergoeding. Een werkgever kan nu ook door de rechter veroordeeld worden tot betaling van een billijke vergoeding, naast de sinds 1 juli 2015 wettelijk verschuldigde transitievergoeding.

LEES MEER