Checklist: klaar voor de AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG zal onze huidige wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens gaan vervangen. De privacyregelgeving wordt hiermee een stuk strenger. Organisaties die niet tijdig aan de regels uit de AVG voldoen lopen het risico op hoge boetes. Deze checklist laat je zien hoe je onderneming AVG-proof wordt.

 

  1. Bewustwording

Een belangrijke eerste stap is ervoor zorgen dat je werknemers op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels en daarnaast ook bewust zijn van het belang van deze regels.

 

  1. Overzicht verwerkingen

Breng in kaart welke verwerkingen je uitvoert. Leg daarbij vast welke persoonsgegevens je verwerkt, met welk doel, wat de herkomst van de gegevens is en met wie de gegevens eventueel worden gedeeld.

 

  1. Verwerkingsregister

De AVG verlangt van verwerkers van persoonsgegevens dat zij een verwerkingsregister bijhouden. Dit register bevat de volgende gegevens: wie de verantwoordelijke is, de verwerkingsdoeleinden, op grond van welke grondslag de verwerkingen plaatsvinden en hoe lang de gegevens worden bewaard.

 

  1. Privacy statement

In het privacy statement leg je vast hoe je omgaat met persoonsgegevens en privacy en benoem je de wettelijke grondslag waarop je persoonsgegevens verwerkt. Dit statement gebruik je om mensen te informeren.

 

  1. Verwerkersovereenkomsten

Verwerkt een derde in jouw opdracht persoonsgegevens? Dan moet met deze partijen een AVG-compliant verwerkersovereenkomst worden gesloten.

 

  1. Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt een aantal rechten. Stel procedures en werkbeschrijvingen op over de omgang met verzoeken van betrokkenen.

 

  1. Datalekken

Stel een beleid op voor het melden van datalekken en wijs een verantwoordelijke aan voor de uitvoer van dit beleid.

 

  1. Data protection impact assessment (DPIA)

Stel een DPIA op waarmee je, voor een verwerking plaatsvindt, privacy risico’s in kaart kunt brengen.

 

  1. Functionaris gegevensbescherming

Ga na of je verplicht bent een functionaris gegevensbescherming aan te stellen en, indien dit niet het geval is, of je er vrijwillig een wilt aanstellen.

 

Wil je meer weten over de AVG? Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 071 888 59 05 of via e-mailadres info@wesseladvies.nl.

 

 

regeerakkoord

Ontslagrecht in het regeerakkoord in vogelvlucht

Het nieuwe kabinet heeft grootse plannen ten aanzien van het arbeidsrecht. Zo wil het kabinet het vaste contract meer flexibel maken en de het flexibele contract meer vast. Wat betekent deze ambitie van het kabinet nu voor u als werkgever? Wat zijn deze veranderingen en wat voor een gevolg hebben deze veranderingen voor uw huidige arbeidsbeleid? Op deze vragen poog ik in de aankomende publicaties antwoord te geven. Voor nu volsta ik met een kort overzicht van de veranderingen. Ontslagrecht in het regeerakkoord in vogelvlucht.LEES MEER

Hoge Raad heeft gesproken: individuele omstandigheden wegen mee bij het vaststellen van de billijke vergoeding

Wederom is er een waarschuwing voor werkgevers om bij het ontslag van een werknemer de wettelijke regels in acht te nemen. De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017[1] een interessant en veelbelovend arrest gewezen met betrekking tot de billijke vergoeding. Een werkgever kan nu ook door de rechter veroordeeld worden tot betaling van een billijke vergoeding, naast de sinds 1 juli 2015 wettelijk verschuldigde transitievergoeding.

LEES MEER

Nieuws update: Wetsvoorstel transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

De werkgever is in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd, wanneer hij een werknemer ontslaat. Dit geldt ook voor het geval dat een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Veel werkgevers achten het moeten verstrekken van een transitievergoeding in dat geval onredelijk – en ervaren dit als een zware last – aangezien zij vaak al langere tijd het loon van de zieke werknemer hebben moeten doorbetalen, zonder dat daar arbeid tegenover stond.

LEES MEER

Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig door knuffelcultuur op werkvloer

Een gewaarschuwd werkgever…

 

Werkgever, zorg dat uw werknemers niet te veel van elkaar gaan houden! Althans, grijp in wanneer uw werknemers innig kroelen bij het dagelijks weerzien. Een knuffelcultuur op de werkvloer kan consequenties hebben voor de rechtspositie van een werkgever, wanneer de grens tussen amicaal lichamelijk contact en ongewenste intimiteiten vervaagt. Dit bleek uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 18 april 2017.[1]

 

LEES MEER