Pokémon GO of Pokémon HO

Ondanks dat de Pokémon GO-app razend populair is, moet men ook bedacht zijn op de nadelen die aan deze app kleven. Door de veelheid aan privacygevoelige informatie die de Pokémon-speler vrijgeeft aan de softwareontwikkelaar van de Pokémon GO-app (Niantic), is deze app een waar paradijs voor hackers.
Wegens de veiligheidsrisico’s die de Pokémon Go-app met zich meebrengt, dient Niantic jegens de Pokémon-speler haar zorgplicht in acht te nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een optimale cybersecurity van de Pokémon GO-app. Echter, bij schending van deze zorgplicht kan Niantic aansprakelijk worden gesteld.

Productaansprakelijkheid voor softwareontwikkelaars

Daarnaast bestaan er nog tal andere gronden om Niantic aansprakelijk te stellen voor gebrekkige cybersecurity. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aansprakelijkheid op grond van een privacy-inbreuk middels de Wet bescherming persoonsgegevens. Zowel privaat- als publiekrechtelijk bestaat de mogelijkheid Niantic aansprakelijk te stellen.

Echter, tot op heden blijft het door de variabele rol van softwareontwikkelaars, de massaliteit van het informatieverkeer en de technologie moeilijk algemene uitspraken over aansprakelijkheid te doen. Hopelijk brengt de nieuwe Europese richtlijn die toeziet op beveiliging voor (internet) systemen en- diensten, daar wellicht verandering in.