Let op: de Arbowet wijzigt per 1 juli 2017!

Om werknemers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbowet per 1 juli a.s. veranderen. De rol van de bedrijfsarts wordt verruimd en er zal meer nadruk komen te liggen op preventie van ziekte. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • De werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;

 

  • Er komt een open spreekuur van de bedrijfsarts voor werknemers;

 

  • De bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken;

 

  • Er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten;

 

  • (Vaste) afspraken over de arbodienstverlening moeten vastgelegd worden in een basiscontract;

 

  • De Inspectie SZW gaat handhaven ten aanzien van het basiscontract;

 

  • De ondernemingsraad krijgt een instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

 

 

Heeft u vragen of wilt u goed voorbereid zijn op deze wijzigingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.