Stelen van de baas en toch transitievergoeding?

Op staande voet ontslagen worden wegens het nemen van een enkele hap uit een donut. Het overkwam een medewerkster van supermarktketen Deen. De medewerkster nam na haar dienst een hap van een donut uit een grote partij die na afloop van de werkdag toch zou worden weggegooid. Wel of geen transitievergoeding was de vraag.

In het huishoudelijk reglement van Deen staat echter onder meer dat het niet is toegestaan om in de winkel, het magazijn of op de toiletten te snoepen/eten. Het is ook nadrukkelijk niet toegestaan om van de proeverijen in de winkel te eten. Daarnaast is in de huisregels opgenomen dat onder andere onder diefstal wordt verstaan het wegnemen van eigendommen van Deen en dat artikelen die door bederf niet meer geschikt zijn voor de verkoop eigendom van Deen blijven.

De hap uit de donut was een eenmalige fout, de werkneemster was al 17 jaar in dienst, zij is een alleenstaande ouder en zij zal waarschijnlijk niet gemakkelijk een andere baan vinden

Is het nemen van een hap uit een donut van de supermarkt een reden om ontslag op staande voet te rechtvaardigen? Volgens de rechtbank die over deze kwestie een oordeel velde niet.[1] Voor ontslag op staande voet is vereist dat sprake is van een dringende reden.[2] Voor de werkgever kan als dringende reden worden aangemerkt daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.[3] In het geval van de hap uit de donut oordeelde de rechtbank, met het oog op de persoonlijke en financiële gevolgen voor de werkneemster en het gegeven dat zij niet stiekem een hap nam maar in bijzijn van haar collega’s, dat het nemen van een hap uit een donut geen dringende reden vormt voor ontslag op staande voet.

 

En toch is de werkneemster ontslagen. De rechter oordeelde namelijk dat door een hap te nemen uit een donut de werkneemster op grove wijze haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en de huisregels van de supermarkt heeft geschonden. De werkneemster heeft met het nemen van de hap uit de donut zelfs ernstig verwijtbaar gehandeld. Zij was bekend met de huisregels van Deen en bovendien had zij eerder al meerdere waarschuwingen gekregen voor het overtreden van de huisregels. De arbeidsovereenkomst werd dus alsnog, op verzoek van de werkgever, ontbonden. Wel kreeg de werkneemster ondank dat zij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, en het ontslag dus eigenlijk aan zichzelf te wijten heeft, een transitievergoeding toegekend.[4] De rechtbank is van mening dat in dit geval het niet toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.[5] De hap uit de donut was een eenmalige fout, de werkneemster was al 17 jaar in dienst, zij is een alleenstaande ouder en zij zal waarschijnlijk niet gemakkelijk een andere baan vinden. Hierom kent de rechter toch 50% van de transitievergoeding toe. Wees er dus op bedacht dat ook als het ontslag geheel terecht is wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, toch een (gedeeltelijke) transitievergoeding verschuldigd kan zijn.

 

[1] Rb. Noord-Holland 23 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2592.

[2] Art. 7:677 lid 1 BW.

[3] Art. 7:678 lid 1 BW.

[4] Art. 7:673 lid 7 sub c BW.

[5] Art. 7:673 lid 8 BW.