Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig door knuffelcultuur op werkvloer

Een gewaarschuwd werkgever…

 

Werkgever, zorg dat uw werknemers niet te veel van elkaar gaan houden! Althans, grijp in wanneer uw werknemers innig kroelen bij het dagelijks weerzien. Een knuffelcultuur op de werkvloer kan consequenties hebben voor de rechtspositie van een werkgever, wanneer de grens tussen amicaal lichamelijk contact en ongewenste intimiteiten vervaagt. Dit bleek uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 18 april 2017.[1]

 

Knuffelcultuur

 

Bij het bedrijf in kwestie was het heel gebruikelijk dat collega’s elkaar – bij wijze van begroeting – een innige omhelzing gaven. De leidinggevende van het team deed hier met genoegen aan mee. De oorzaak van het hoge knuffelgehalte is niet helemaal duidelijk. Enerzijds bleek uit een getuigenverklaring dat het zou kunnen liggen aan de “warme persoonlijkheid” van de leidinggevende. Anderzijds bleek uit een andere getuigenverklaring dat het juist zijn team was (een clubje dames) die de kroeltoon initieerden door hun knuffelige gedrag. Overigens, het bleef vaak niet bij knuffelen. De leidinggevende sloeg regelmatig een arm om de schouder (of middel!) van zijn ondergeschikten. Daarnaast deelde de leidinggevende regelmatig een tik op de billen van de dames uit. Volgens een getuigenverklaring hing er een behoorlijk losse sfeer op de werkvloer, waarbij ook de wijze en inhoud van communicatie buitengewoon vrij was.

 

Ongewenste intimiteiten

 

Een groot feest op de werkvloer dus. Tenminste, tot een stagiaire zich ongemakkelijk voelde bij het lichamelijk contact met haar leidinggevende. Zij diende bij haar werkgever een klacht in over ongewenste intimiteiten. Volgens de werkgever waren er nog meer meldingen over de leidinggevende binnen gekomen. De werkgever besloot de leidinggevende op staande voet te ontslaan.

 

Ontslag op staande voet als uiterste middel

 

Hoewel de rechtbank heeft besloten dat het ontslag in stand mocht blijven, achtte het Gerechtshof het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig(!).

De werkgever had de knuffelcultuur eerst moeten opheffen, althans had de leidinggevende dienen te waarschuwen voor zijn gedrag alvorens hem een ontslag op staande voet te geven.

Volgens het Gerechtshof was het van belang dat ontslag op staande voet echt alleen als uiterste middel ingezet mag worden. Bovendien dienen de omstandigheden van het geval (in dit geval de knuffelcultuur) in de beslissing meegenomen te worden. De werkgever had de knuffelcultuur eerst moeten opheffen, althans had de leidinggevende dienen te waarschuwen voor zijn gedrag alvorens hem een ontslag op staande voet te geven. Van belang is ook dat de meeste getuigenverklaringen positief waren over de leidinggevende en niet iedereen zijn gedrag als hinderlijk heeft ervaren. Ook was volgens het Gerechtshof van belang dat de werkgever op de hoogte was van de knuffelcultuur en de omgangsvormen in alle openheid werden gebezigd.

 

Kortom, geen rechtsgeldig ontslag dus. Hoewel uit de getuigenverklaringen blijkt dat het lichamelijk contact tussen de collega’s onderling behoorlijk ver gaat, is kennelijk niets wat het lijkt.

 

Voor werkgevers die zich zorgen maken – of voor hen die zich in bovengenoemde bedrijfscultuur herkennen – neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

 

[1] Gerechtshof Den Haag d.d. 18 april 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:957