Nieuws update: Wetsvoorstel transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

De werkgever is in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd, wanneer hij een werknemer ontslaat. Dit geldt ook voor het geval dat een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Veel werkgevers achten het moeten verstrekken van een transitievergoeding in dat geval onredelijk – en ervaren dit als een zware last – aangezien zij vaak al langere tijd het loon van de zieke werknemer hebben moeten doorbetalen, zonder dat daar arbeid tegenover stond.

 

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft eind 2016 in dit kader een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat werkgevers in de toekomst (en met terugwerkende kracht!) een compensatie ontvangen ter hoogte van de transitievergoeding. Het zou gaan om zowel contracten van bepaalde als onbepaalde tijd en de compensatie zal gehaald moeten worden uit Algemeen werkloosheidsfonds (Afw). De premie Afw zal dan dus wel worden verhoogd, om dit te kunnen realiseren.

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft eind 2016 in dit kader een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat werkgevers in de toekomst (en met terugwerkende kracht!) een compensatie ontvangen ter hoogte van de transitievergoeding.

Het huidige wetsvoorstel moet nog door de Eerste en de Tweede kamer goedgekeurd worden en had aanvankelijk een ingangsdatum van 1 januari 2019. Echter, deze datum zal worden opgeschort tot er een nieuw kabinet is gevormd. Het is in ieder geval raadzaam om bij te houden welke werknemers nu al een transitievergoeding ontvangen. Immers, het wetsvoorstel zou met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 intreden, hetgeen zou betekenen dat werkgevers deze reeds voldane transitievergoedingen gecompenseerd krijgen.

 

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!