Worden grote bedrijven altijd beschermd door hun algemene voorwaarden?

Het scenario

 

Een zonnig weekend staat voor de deur en u bent voornemens te gaan zwemmen in de zee. Helaas is uw sportschool-abonnement een aantal maanden geleden verlopen en bent u een paar kilo aangekomen. U heeft een nieuwe zwembroek nodig, maar u wilt ook het meeste uit het weekend halen en het is al vrijdagavond. U besluit daarom om via een online kledingwinkel een nieuwe zwembroek te kopen. De volgende morgen ligt het pakketje al voor de deur. De zwembroek past precies en er schijnt op het eerste oog niks mis mee te zijn. U reist samen met uw gezin naar de Scheveningse kust.

 

Na een dag lekker gezwommen te hebben, komt u weer thuis aan. Om de zeelucht uit uw huid te wassen, besluit u om een douche te nemen. Wanneer u echter uw zwembroek uittrekt, ziet u dat uw huid onder de zwembroek ernstig geïrriteerd is. Aangezien u ernstig geschrokken bent, neemt u direct contact op met uw huisarts. De huisarts verwijst u door naar een dermatoloog. De dermatoloog herkent de irritatie. Het is het gevolg van het in contact komen met een voor mensen giftig stofje.

 

Dit stofje wordt in Aziatische landen gebruikt om kleding te beschermen tegen insecten, echter binnen de Europese Unie is dit stofje verboden. De dermatoloog vertelt u dat de ontsteking nog een week zal aanhouden, maar dat het geen blijvende gevolgen heeft. U bent opgelucht. Het bleef echter niet bij schrik. Aangezien u het gehele jaar nog geen beroep heeft gedaan op uw zorgverzekeraar, heeft u de kosten voor de dermatoloog uit uw eigen risico moeten betalen. Daarnaast heeft u ook reiskosten gemaakt. Kortom, u heeft schade geleden.

 

U wilt deze schade verhalen op de online kledingwinkel die u de zwembroek heeft verkocht. De zwembroek is immers hetgeen de irritatie heeft veroorzaakt. U stuurt een boze e-mail naar de kledingwinkel waarin u uw verhaal vertelt en eist dat de schade wordt vergoed. De kledingwinkel stuurt dezelfde dag nog een e-mail terug. In die e-mail erkent de kledingwinkel zijn schuld en meldt het erg vervelend te vinden. De kledingwinkel laat echter ook weten dat hij niet aansprakelijk is, hij wijst op artikel 13 van zijn algemene voorwaarden. In dit artikel staat opgenomen dat de kledingwinkel enkel verantwoordelijk is voor de vergoeding van schade wanneer de kledingwinkel roekeloos of ernstig nalatig handelt. De kledingwinkel stelt dat hij niet roekeloos of ernstig nalatig heeft gehandeld.

 

De wet

 

Het maakt echter niet uit of de kledingwinkel roekeloos of ernstig nalatig handelt. In algemene voorwaarden zijn artikelen opgenomen, deze artikelen worden ook wel bedingen genoemd. Er wordt in het private recht veel vrijheid gegeven aan bedrijven met betrekking tot het opstellen van hun algemene voorwaarden. Echter sommige bedingen vindt de wetgever zo onwenselijk dat deze niet zijn toegestaan. Dit worden onredelijk bezwarende bedingen genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beding dat het onmogelijk maakt voor de wederpartij om een toegezegde prestatie op te eisen.

 

De wetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten waarbij alle partijen bedrijven zijn en overeenkomsten waar een van de partijen een particulier is. Het gevolg hiervan is dat sommige bedingen in alle overeenkomsten onredelijk bezwarend zijn en sommige enkel in overeenkomsten waar een particulier bij betrokken is. Dit heeft de wetgever gedaan, omdat particulieren vaak een zwakkere positie hebben dan bedrijven. Bedingen die in elke overeenkomst onredelijk bezwarend zijn, staan in een zwarte lijst. De andere bedingen die onredelijk bezwarend kunnen zijn, staan in een grijze lijst.

 

In onze zaak heeft de kledingwinkel een toerekenbare onrechtmatige daad jegens u gepleegd. Artikel 13, waar de kledingwinkel zich op beroept, is een beding dat op de grijze lijst staat. De kledingwinkel probeert zich namelijk doormiddel van dit artikel te bevrijden van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Het artikel waar de kledingwinkel zich op beroept kan dus vernietigd worden.

 

Om een beding te vernietigen moet u echter naar de rechter stappen. Veel bedrijven weten dat particulieren dit niet zo snel doen. Wanneer er echter met juridische stappen gedreigd wordt, zijn bedrijven veel welwillender om een schikking te treffen. Dit is waar Wessel u kan helpen. Wij onderhandelen streng tot er een schikking getroffen wordt waar u zich in kunt vinden. Mocht de wederpartij niet meewerken, dan helpen wij u met een gerechtelijk proces om het gewenste resultaat alsnog af te dwingen.

 

Bel Wessel nu op 071 888 5905 of neem contact op via de mail: info@wesseladvies.nl.