Nieuwe wet WIEG

Geboorteverlof

Per 1 januari 2019 zal de nieuwe wet WIEG intreden. Deze wet zorgt ervoor dat kersverse vaders of partners niet slechts twee dagen geboorteverlof krijgen na de geboorte van hun kind, maar een week. Althans indien zij fulltime werken. Het geboorteverlof is namelijk gelijk aan eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werkgever betaalt het salaris tijdens dit verlof door.

Aanvullend geboorteverlof

Maar er is meer. Vaders of partners mogen zelfs langer verlof opnemen in de vorm van extra geboorteverlof. De hoogte hiervan is maximaal vijf maal de wekelijkse arbeidsduur. Dus als u fulltime werkt, komt dan neer op vijf weken extra geboorteverlof. Pa of partner ontvangt dan 70% van zijn of haar (maximum)dagloon. Niet de werkgever maar het UWV neemt deze uitkering voor haar rekening. Wel dient dit extra verlof binnen zes maanden na de geboorte te worden opgenomen.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Adoptie- en pleegouders hebben momenteel recht op vier weken “hechtingsverlof” zodat ouders en kind de tijd krijgen om aan elkaar te hechten. Het UWV keert in dat geval 100% van het dagloon uit. Met de komst van het extra geboorteverlof, wordt het adoptie- en pleegzorgverlof nu ook uitgebreid naar zes weken, zodat dit in lijn is met het extra geboorteverlof.

 

Let op:

  • Geboorteverlof gaat in per 1 januari 2019
  • Adoptie- en pleegzorgverlof gaat in op 1 januari 2019
  • Aanvullend geboorteverlof gaat in op 1 juli 2020
  • Eerste Kamer moet de Wet Wieg nog behandelen en goedkeuren.
  • Wet WIEG geldt niet voor zelfstandig ondernemers.