Wet arbeidsmarkt in balans

De overheid vond het tijd om de balans tussen vaste en flexibele arbeidscontracten te verbeteren. Het kabinet heeft een pakket maatregelen opgesteld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Dit wetsvoorstel – de Wet arbeidsmarkt in balans – heeft op 5 februari 2019 de stemming in de Tweede Kamer voor het grootste deel overleefd. Het lijkt er dus op dat deze wet er daadwerkelijk gaat komen. De wet zal pas op zijn vroegst op 1 januari 2020 ingaan, maar moet nog wel door de Eerste Kamer worden aangenomen. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Ketenregeling wordt opgerekt. Nu heeft een werknemer na een dienstverband van 24 maanden recht op een contract voor onbepaalde tijd. Deze termijn wordt opgerekt naar 36 maanden.

De oproeptermijn wordt langer. De wetgever wil flexibele arbeid minder flexibel maken. De oproeptermijn wordt vier dagen. Een werknemer moet dus minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen worden om te komen werken. Als de werkgever zich hier niet aan houdt, mag de werknemer weigeren. Ook heeft de oproepkracht na een jaar recht op een contract met een vast aantal uren. Dit beslaat dan het gemiddeld aantal uren dat hij of zij in dat jaar heeft gewerkt.

Direct recht op transitievergoeding. Momenteel moet men twee jaar in dienst zijn, alvorens aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding bij ontslag. Deze wachttijd wordt geschrapt, zodat werknemers bij ontslag ook na een korter dienstverband recht kunnen hebben op een transitievergoeding.

Cumulatiegrond. Er komt een ontslaggrond bij, te weten de “i-grond”. Deze ontslaggrond kan worden ingezet om een ontslag te bereiken, wanneer de andere ontslaggronden net niet voldoen. Door deze ontslaggrond kun je ontslaggronden combineren, waardoor ontslag toch mogelijk is. Indien een werkgever een beroep doet op deze i-grond, kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de hoogte van de transitievergoeding, en deze vergoeding staat los van de billijke vergoeding.

Gelijke behandeling payrollers. Payrollers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als mensen die in dienst zijn bij de opdrachtgever (pensioen uitgezonderd). Voor payrollers golden eerst dezelfde regels als voor uitzendkrachten, maar de Wetgever wil daar dus vanaf.

Nieuwe wet WIEG

Geboorteverlof

Per 1 januari 2019 zal de nieuwe wet WIEG intreden. Deze wet zorgt ervoor dat kersverse vaders of partners niet slechts twee dagen geboorteverlof krijgen na de geboorte van hun kind, maar een week. Althans indien zij fulltime werken. Het geboorteverlof is namelijk gelijk aan eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werkgever betaalt het salaris tijdens dit verlof door.

LEES MEER

regeerakkoord

Ontslagrecht in het regeerakkoord in vogelvlucht

Het nieuwe kabinet heeft grootse plannen ten aanzien van het arbeidsrecht. Zo wil het kabinet het vaste contract meer flexibel maken en de het flexibele contract meer vast. Wat betekent deze ambitie van het kabinet nu voor u als werkgever? Wat zijn deze veranderingen en wat voor een gevolg hebben deze veranderingen voor uw huidige arbeidsbeleid? Op deze vragen poog ik in de aankomende publicaties antwoord te geven. Voor nu volsta ik met een kort overzicht van de veranderingen. Ontslagrecht in het regeerakkoord in vogelvlucht.LEES MEER

Nieuws update: Wetsvoorstel transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

De werkgever is in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd, wanneer hij een werknemer ontslaat. Dit geldt ook voor het geval dat een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Veel werkgevers achten het moeten verstrekken van een transitievergoeding in dat geval onredelijk – en ervaren dit als een zware last – aangezien zij vaak al langere tijd het loon van de zieke werknemer hebben moeten doorbetalen, zonder dat daar arbeid tegenover stond.

LEES MEER

Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig door knuffelcultuur op werkvloer

Een gewaarschuwd werkgever…

 

Werkgever, zorg dat uw werknemers niet te veel van elkaar gaan houden! Althans, grijp in wanneer uw werknemers innig kroelen bij het dagelijks weerzien. Een knuffelcultuur op de werkvloer kan consequenties hebben voor de rechtspositie van een werkgever, wanneer de grens tussen amicaal lichamelijk contact en ongewenste intimiteiten vervaagt. Dit bleek uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 18 april 2017.[1]

 

LEES MEER

DBA wetgeving

De Wet DBA in de zak mee naar Spanje: Mag hij nog terugkomen?

De Wet DBA in de zak mee naar Spanje: Mag hij nog terugkomen?

Vrijdag 18 november 2016 bracht Staatsecretaris Wiebes voor veel opdrachtgevers en zzp’ers het heugelijke nieuws de repressieve handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) tot 1 januari 2018 uit te stellen.

Tot deze datum zal de Belastingdienst dan ook geen boetes en naheffingen opleggen aan opdrachtgevers en zzp’ers. Wel dient men erop bedacht te zijn dat de Belastingdienst zal sanctioneren indien er sprake is van het bewust of opzettelijk laten ontstaan of voortbestaan van schijnzelfstandigheid.

LEES MEER