Vakantiedagen opmaken? Haast je niet!

Wanneer je een fulltimebaan hebt, heb je jaarlijks recht op minimaal 20 vakantiedagen*. In jouw arbeidsovereenkomst kan staan dat je recht hebt op meer dan 20 vakantiedagen, bijvoorbeeld 23. Deze drie dagen noemen we ‘bovenwettelijke vakantiedagen’.

Veel werkgevers zeggen vaak dat je jouw vakantiedagen tegen het einde van het jaar moet “opmaken” Dit klopt niet. Tevens zeggen werkgevers vaak dat deze dagen niet mogen worden meegenomen. Ook dat klopt niet. De vakantiedagen zijn namelijk geldig tot 1 juli van het volgende jaar**. Hierop mag jouw werkgever geen uitzondering maken, tenzij dit ten gunste is voor jou als werknemer. Denk bijvoorbeeld aan extra dagen.

De bovenwettelijke dagen hoef je ook niet voor het einde van het jaar op te maken. Deze verjaren namelijk pas na 5 jaar! De werkgever mag ook hier niet vanaf wijken, tenzij dit weer voordelig is voor jou als werknemer.

Heb je vragen over jouw vakantiedagen of over jouw arbeidsovereenkomst? Neem contact op met Wessel Juridisch Advies. Wij helpen je graag verder.

*vier maal het aantal dagen dat jij als werknemer per week werkt.
**artikel 640a van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek